Kedves Olvasóm!

A kezedben tartott könyv részben folytatása a Szellemi Izráel című írásomnak, részben pedig ismeretterjesztő mű. Amint címe is utal rá, van egyfajta leleplező szándéka is, ám e tekintetben, ellentétben az eddig megjelent, hasonló szándékú írásaimmal, most nem az új és modern kori megtévesztést, elhitetést, az emberek megrontását, becsapását és tévútra vezetését célzó sátáni eszközöket, módszereket vizsgálom, hanem az alapokat, a legrégebbi és a leghatékonyabb ilyen célú eszközöket, a nagy világvallásokat veszem górcső alá. Tovább boncolgatom a szabad akarat, és az eleve elrendelés témakörét, és végül a Jelenések könyvéről is szólok, amely Istennek a mai kor emberéhez szóló üzenete. Ha megtisztelsz figyelmeddel, és velem tartasz e lapokon, akkor módod lesz megismerni és egymással összevetni a világunk népességének döntő többségét uraló filozófiai rendszereket, valamint ismét friss szellemi táplálékot vehetsz magadhoz, amely megemésztéséhez erőt és kitartást, másfelől pedig hasznos időtöltést és jó szórakozást kívánok!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Szellemi Izrael

Kedves Olvasóm!

E munkámban ismét több, egymástól látszólag távol eső témát érintek. Ilyenek a sors (karma), a predesztináció, azaz eleve elrendelés tana.Beszélek a pokolról, a tízparancsolatról. Szóba kerülnek az óriások, velük Nimród, a sumér Etana és Gilgames. És végül, de messze nem utolsó sorban beszélek a szellemi Izráelről is, valamint az emberekről, akik oda vagy éppen az ellenkező irányba tartanak. Amennyiben megtisztelsz figyelmeddel és velem tartasz a luciferzum világában, az esetben úgy vélem ismét tartalmas és szórakoztató, ezen felül pedig izgalmas és informatív anyagot adok jelen munkámmal a kezedbe. Fogadd szeretettel!

Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Csendes vizeken

Kedves Olvasóm!

Jelen írásban megpróbálom bemutatni azt az igazságot, amely nézetem szerint örömteli célt adhat az ember életének. Pontosítani kívánok több olyan tételt, fogalmat, amelyek meglátásom szerint messze nem egyértelműek ma az emberek számára. Továbbá szembesítem egymással a hívők egymásnak ellentmondó nézeteit. Alternatívát, válaszokat kínálok azoknak az olvasóimnak, akik kételkednek. Kifejtem, és megválaszolom azokat a kérdéseket, amelyeket nyitva hagytam előző írásomban. Hogyan illeszkednek a dinoszauruszok, az ősemberek a teremtéstörténetbe? Mi volt az özönvíz? Leírok egy olyan eseményt, amely velem történt meg és valójában leírhatatlan. Leírom azokat a dolgokat, amelyekben e pillanatban is bizonytalan vagyok. És végül, de messze nem utolsó sorban kitérek egy rendkívül fontos témára, amely a vallással, a hitben való élettel, a minőségi emberi léttel kapcsolatos. Szeretnék tehát e lapokon tisztázni néhány nagyon fontos dolgot, mert elengedhetetlen fontossággal bír az, hogy tisztán lássunk az életünket és létünket illető kérdésekben. Hiszen az álca és a megtévesztés a sátán legnagyobb fegyvere. A hazugság atyja ő, és Isten fénye nélkül nem leszünk képesek átlátni azon a ködfátylon, amelyet a gonosz ránk terít. Igyekszem hát fellebbenteni, elhessegetni e fátylat előled, kedves olvasóm.

Szeretettel: Ted

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe A nagy átverés

Kedves Olvasóm!

Szeretettel üdvözöllek ismét a Luciferzum világában! E könyv tartalmát nehéz lenne pár sorban bemutatnom itt, ezért csak röviden idéznék belőle. Ez az idézet bár sokat elárul e könyv fontos mondandójából, messze nem mindent ezért kérlek, tarts velem ismét gondolataim útján!
„A most következő írás, bár szellemisége hasonló az előzőekhez, nézetem szerint megint kissé más lesz, mint az eddigiek. Szó lesz benne sok mindenről. Istenről, emberről, természetről, jóról, gonoszról, összeesküvésről, egyházról, reinkarnációról, a magyar belpolitikáról, idegenekről, démonokról, szexről-szerelemről, és lesznek benne elvont gondolatok is, hiszen ezek minden általam jegyzett írásnak elengedhetetlen részei.”
Fogadd hát szeretettel ezt az írást is, amely remélem ismét sok hasznos információval szolgál majd számodra!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Peremvilág

Kedves Olvasóm!
E könyvben két írással találkozhatsz. Az első egy bevezető, amelyben mélyebben beavatlak néhány olyan munkáimmal és motivációmmal kapcsolatos részletbe, amely talán más megvilágításba helyezi benned azokat az információkat, gondolatokat, amelyekkel az eddigiekben találkozhattál a luciferzum világában. Ha mégsem, az esetben is vélhetően érdekesek lesznek ezek az információk számodra, amennyiben az eddigi írásaimat már megismerted.
A második írás tulajdonképpen e könyv fő története, amely egy férfi életének néhány igen fontos pillanatát jeleníti meg egy forró nyári nap, az azt követő éj és az ezeket követő újabb nap keretébe foglalva. Nem maga a történet, jóval inkább azok a gondolatok és jelenségek izgalmasak és elgondolkodtatóak, amely ebben az időben e férfiban felbukkannak, és amelyek vele megesnek. Bár a forrás azonos, e könyv mégis sok tekintetben különbözik az előzőektől. Remélem ez a munka is – amelyhez szívből kívánok jó szórakozást – elnyeri a tetszésed és újabb hasznos felismerésekre indít majd téged! Fogadd hát szeretettel!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe Úton Istenhez

Kedves Olvasóm!
A kezedben tartott írás, a Luciferzumavagy, Isten hozott a pokolban című könyv folytatása, kiegészítése és néhány elemét tekintve, egyben kiigazítása is annak. Könyvem lapjain, egy óriási dilemmával nézünk együtt szembe, ha elkísérsz gondolataim útján. E dilemmát az okozza, hogy az Istent  kereső embernek ahhoz, hogy közeledhessen célja felé, le kell tennie a voksát, választania kell azzal kapcsolatban, hogy milyen úton induljon el. Bízza e Istenre a sorsát, vagy önmaga próbáljon mindent megtenni saját fejlődésének érdekében. Ha az önfejlesztés mellett dönt, akkor mi az, amit tegyen és mi az, amit ne tegyen.
Ezek talán elsőre nem is tűnnek számodra oly nagy jelentőségű dolgoknak, de hidd el, kevés fontosabb döntés létezik annál, mint az ezekre a kérdésekre adott válasz. Én, a magam részéről letettem a voksom. Hogy mire vagy kire? Megtudod, ha velem tartasz e könyv oldalain.

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!

Ted Kereshe Cserebogár

Kedves Olvasóm!

A Cserebogár című kötetben tíz írás kapott helyet. E tíz írás elsődleges célja a szórakoztatás, így stílusa eltér a Luciferzum jellegétől. Olvasmányosabb, nem annyira tömény, de mindenképpen megfontolásra érdemes írások ezek is, ha áldozol rájuk időt. Fontosnak kívánom megjegyezni eléjük azt a tényt is, hogy bár
a belső tartalmukat is jelentősnek érzem, mégsem tökéletesen írja le Istennel, a teremtéssel, és az emberrel kapcsolatos álláspontomat. Ezek a ténybeli torzulások, amelyek eltérítik történeteimet a tökéletes valóságtól, kicsiny gyertyák a szórakoztatás oltárán. A harmadik könyv, az általam igazán fontosnak érzett mű még érlelődik bennem. Ha Az Úr, az Egyetlen Teremtő úgy akarja, a kellő időben az is napvilágot lát majd. De addig is, fogadd ezt a kötetet tőlem nagy szeretettel!
Szívből kívánok kellemes kikapcsolódást, és üdvözítő gondolatokat neked!

Szeretettel: Ted

Luciferzum

Tisztelt Olvasó!
Az ebben a könyvben leírt gondolatok – egy szabadon gondolkodó tudat gondolatai – talán meglehetősen szokatlanok lesznek uniformizált elméd számára. Írásom célja, agyad kurblijának megtekerése. Ha megtisztelsz azzal, hogy velem tartasz, megköszönöm nagyrabecsült figyelmed. De figyelmeztetlek! E sorok elolvasása után lehetséges, hogy többé már semmi sem az lesz számodra, mint ami eddig volt. Ez esetben, a világ visszavonhatatlanul megváltozhat szemedben, amely változás, ha bekövetkezik, visszafordíthatatlan. Tehát jól fontold meg, miként döntesz! Ha jól érzed magad e világban, minden úgy alakul, ahogyan vágytad, akkor nem biztos, hogy jó döntés ezen írás tartalmának megismerése. Bárhogyan is döntesz, én a lehető legjobbakat kívánom neked!

Szeretettel: Ted Kereshe

vagy töltsd le pdf-ben!